Tin Dự Án

Bến Cát hướng đến thành phố thông minh, hiện đại

01/06/2022

[Báo Bình Dương] Trong giai đoạn 2016- 2020, TX.Bến Cát đã đạt kết quả nổi bật trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị. Kết quả, TX.Bến Cát được công nhận đô thị loại III năm 2018. Điều này đã góp phần làm cho hạ tầng kinh tế – xã hội của thị xã ngày càng đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đô thị Bến Cát phát triển theo hướng thông minh, hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

 

Một góc TX.Bến Cát hôm nay

Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng

Trong giai đoạn 2016-2020, TX.Bến Cát đầu tư hoàn thành 98/138 công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật kinh tế – xã hội. Ngoài ra, thị xã còn duy tu sửa chữa, đầu tư nâng cấp 306 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 251km, tổng vốn đầu tư khoảng 341 tỷ đồng. Hệ thống chiếu sáng được đầu tư cho 499 tuyến, tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, nâng tổng chiều dài tuyến đường được chiếu sáng khoảng 408km. Hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật, giao thông tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu nhà ở cơ bản được các chủ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ, tổng mức đầu tư khoảng 7.400 tỷ đồng.

Song song với nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công tác chỉnh trang đô thị cũng được TX.Bến Cát chú trọng thực hiện và đạt kết quả quan trọng. Để tiếp tục phát triển đô thị Bến Cát văn minh, hiện đại, xanh – sạch – đẹp, bảo đảm các điều kiện trở thành đô thị vệ tinh hiện đại cho thành phố thông minh Bình Dương trong tương lai, Thị ủy Bến Cát đã ban hành đề án nâng cao chất lượng chỉnh trang đô thị (sửa đổi, bổ sung) giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025 và nhu cầu phát triển đô thị của TX.Bến Cát.

Thực hiện theo đề án này, TX.Bến Cát đã đầu tư hạ tầng giao thông mạnh, kết nối thông suốt, đồng bộ với các tuyến đường trọng điểm đi qua địa bàn, như đại lộ Bình Dương, ĐT741, ĐT744, Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành đai 4… Các tuyến đường nội ô thị xã cũng được đầu tư mở rộng như 30/4, Hùng Vương, Ngô Quyền, 7A, 7B, tạo điều kiện để TX.Bến Cát dễ dàng kết nối các khu công nghiệp, đô thị phía nam của tỉnh, kết nối với TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước, các tỉnh Tây nguyên. Ngoài ra, các tuyến đường này có vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, đô thị hóa, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Theo lãnh đạo thị xã, Bến Cát đang trên đà tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển đô thị năng động. Thị xã có vị trí địa lý rất thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội và đô thị, là đô thị vệ tinh của thành phố Bình Dương trong tương lai, có mối liên kết chiến lược với quy hoạch vùng TP.Hồ Chí Minh, khu vực nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Đông Nam bộ, đầu mối giao thông quan trọng của vùng. Điều đó đặt thị xã trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Do đó, cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở cần phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện đề án Nâng cao chất lượng phát triển đô thị TX.Bến Cát giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo nhằm phấn đấu xây dựng đô thị Bến Cát thông minh, hiện đại và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

 

Hướng tới đô thị hiện đại, văn minh

Trong giai đoạn 2021- 2025, TX.Bến Cát phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. UBND TX.Bến Cát ban hành Kế hoạch số 27 về việc triển khai thực hiện đề án Nâng cao chất lượng phát triển đô thị TX.Bến Cát giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Chia sẻ về kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng phát triển đô thị Bến Cát, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, cho biết thị xã tập trung phát triển đô thị Bến Cát đồng bộ trên cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn lực để đạt các tiêu chí đô thị loại II, nâng cấp 2 xã An Điền, An Tây thành phường trong giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề vững chắc tiến tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại trong giai đoạn tiếp theo. Thị xã sẽ cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; củng cố định hướng phát triển đô thị Bến Cát là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp – dịch vụ – đầu mối giao thông, trong đó công nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp sạch, có công nghệ cao; nâng cao hiệu quả, chất lượng và bảo đảm tính kết nối chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác quy hoạch, phát triển đô thị với công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

 

Với các mục tiêu đó, UBND TX.Bến Cát đề ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện. Về hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống giao thông chính đô thị theo trục dọc Bắc – Nam và trục ngang Đông – Tây; thoát nước mưa các khu vực phía đông, phía tây sông Thị Tính; đầu tư nhà máy cấp nước tập trung tại khu vực xã An Tây với công suất giai đoạn 1 khoảng 250.000m3/ngày đêm; tập trung đẩy nhanh tiến đô thực hiện đối với 2 trạm xử lý nước thải để thu gom, xử lý cho thị xã, tiếp tục quy hoạch một số nghĩa trang nhân dân. Đến năm 2025, thị xã thực hiện xây dựng mới 2 trạm cấp điện 110KV, bao gồm trạm Phú An và Rạch Bắp, đồng thời nâng cấp công suất trạm Mỹ Phước 2 hiện hữu để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trên địa bàn thị xã; phát triển hạ tầng mạng cáp ngoại vi, hạ tầng mạng thông tin di động và triển khai các ứng dụng, hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước của địa phương, nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp, phù hợp với quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị và định hướng xây dựng đô thị thông minh.

Về hạ tầng xã hội, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở theo quy hoạch, kế hoạch; bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng trên địa bàn và phát triển du lịch gắn với công tác quản lý hiệu quả ở các di tích lịch sử văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa đối với các bậc giáo dục, nâng cấp hệ thống y tế. Mặt khác, thị xã sẽ chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và phát triển đô thị…

Với những giải pháp trên cùng quyết tâm của chính quyền địa phương và nhân dân, tin tưởng rằng trong giai đoạn tiếp theo, đô thị TX.Bến Cát sẽ ngày càng phát triển, sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II theo kế hoạch đề ra, góp phần phát triển đô thị Bình Dương nói chung.

 

Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát: Thị xã tập trung phát triển đô thị Bến Cát đồng bộ trên cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn lực để đạt các tiêu chí đô thị loại II, nâng cấp 2 xã An Điền, An Tây thành phường trong giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề vững chắc tiến tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại trong giai đoạn tiếp theo. Thị xã sẽ cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; củng cố định hướng phát triển đô thị Bến Cát là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp – dịch vụ – đầu mối giao thông, trong đó công nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp sạch, có công nghệ cao.

Tin tức khác

TIN LIÊN QUAN

20/05/24

Các thông tin chính về giải đường chạy sắc màu – COLOR RUN ECOLAKES 2024 🌈

Cổng bán vé sẽ được mở vào 00:00 ngày 25/5/2024 với chính sách FLASH SALE giới hạn cho 1000 BIB đầu tiên trong vòng 24h. Cổng bán vé duy nhất từ iRace: https://ticket.irace.vn/color-run-ecolakes-2024 Các thông tin khác: Ban tổ chức: Công ty Cổ phần SetiaBecamex Ngày chạy: 04/08/2024 (Chủ nhật). Địa điểm chạy và diễn ... Read more
20/05/24

Công bố giải đường chạy sắc màu – COLOR RUN ECOLAKES 2024 🌈

Quẩy hết cỡ tại COLOR RUN ECOLAKES 2024 – Một giải đường chạy sắc màu kết hợp vượt chướng ngại vật cực kì thú vị và vui nhộn lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Bến Cát, T. Bình Dương với quy mô từ 2000 đến 4000 người. Khi tham gia giải “COLOR ... Read more
24/04/24

Công bố thành lập Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

[CafeF] Hôm nay (25/4), tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang ... Read more
20/04/24

Bất động sản Bến Cát trước thời khắc chuyển mình lên thành phố

[CafeLand] Ngày 1/5 tới, Bến Cát chính thức trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương. Đây sẽ là cú hích giúp Bến Cát tiếp tục thu hút làn sóng đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Trong đó, có thị trường bất động sản vốn giàu tiềm năng. Nội lực của thành phố ... Read more
17/04/24

Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

17/04/24

Bản tin cập nhật tháng 3/2024

Kính gửi Quý Khách hàng và Cư dân, CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX kính gửi đến Quý Khách hàng và Cư dân những thông tin đáng chú ý được cập nhật mới nhất: 1. Từ ngày 1/7, Việt kiều được mua nhà tại Việt Nam, dự đoán thị trường bất động sản sẽ “bùng nổ” ... Read more
25/03/24

EcoLakes Mỹ Phước tiếp tục được chọn trở thành nơi tổ chức Giải Việt Dã Bến Cát Mở Rộng năm 2024

[CafeLand] Sáng 24/3, tại EcoLakes Mỹ Phước, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Thị xã Bến Cát đã tổ chức sự kiện “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thị xã Bến Cát và Giải việt dã Bến Cát mở rộng lần I năm 2024” thu hút đông đảo vận ... Read more
20/03/24

Chương trình check-in “📸ĐẾN ECOLAKES – CHECK IN VIỆT DÃ – NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ 🏃”

        Nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị và tiếp sức cho các vận động viên tham gia Giải Việt Dã Bến Cát Mở Rộng Lần 1 Năm 2024 được tổ chức tại dự án EcoLakes Mỹ Phước, Chủ đầu tư SetiaBecamex, đơn vị tài trợ kim cương tại giải lần ... Read more
19/03/24

Becamex IDC lần thứ 4 liên tiếp đứng đầu Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bất động sản công nghiệp uy tín năm 2024

[Tạp chí Kiểm sát] Ngày 19-3, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa chính thức công bố Top 10 công ty uy tín ngành bất động sản năm 2024. Trong đó, Tổng công ty Becamex IDC lần thứ 4 liên tiếp được nhận danh hiệu Công ty Bất động ... Read more
19/03/24

Thành lập hai thành phố thuộc tỉnh Bình Dương và Tiền Giang

[VnExpress] Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, TP Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, chiều 19/3. TP Bến Cát được thành lập trên cơ sở thị xã Bến Cát, rộng 234,35 km2, dân số gần 364.600, gồm 7 phường: An Điền, ... Read more
error: Content is protected !!